Στις εγκαταστάσεις της σχολής εκπαιδευτών Dog Friendly Academy λαμβάνει μέρος πρόγραμμα μελέτης και εφαρμογής συμπεριφοράς .


Οι σπουδαστές της σχολής αλλά και επαγγελματίες εκπαιδευτές εκτός της σχολής εκπαιδευτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαθαίνουν βασικές εφαρμογές των νόμων της συμπεριφοριστικής μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο ασκησιολόγιο από τον Dr. Jesus Rosales-Ruiz .
Οι συμμετέχοντες εξερευνούν και εξασκούνται στις θεμελιώδης αρχές της συμπεριφοριστικής βελτιώνοντας τις δεξιότητες τους .
Εξερευνούν και εξοικειώνονται με τα προγράμματα ενίσχυσης, τον σχηματισμό συμπεριφοράς , την χρησιμοποίηση στόχων , τον καθορισμό κριτηρίων , την μεταφορά δράσης , τις αλυσίδες συμπεριφοράς , εισαγωγή σινιάλου κ.α.
Παράλληλα εξασκούνται στην σωστή χρήση του Κλίκερ , στην παράδοση του ενισχυτή, στον συντονισμό ματιού , χεριού και στον συγχρονισμό .

 

Η εκπαίδευση είναι θέμα δεξιότητας. Μέσα από την συνεχή εξάσκηση και την βελτίωση των μηχανικών δεξιοτήτων χωρίς το ζώο οι συμμετέχοντες και οι σπουδαστές της σχολής γίνονται καλύτεροι εκπαιδευτές .

 

“Training is a mechanical skill !It is what you do, not what you think or know, that counts “
Bob Bailey

Dog Friendly Academy
Σχολή Εκπαιδευτών Σκύλων και Συμβούλων Συμπεριφοράς